Servicii educaționale

 Consiliere pentru dezvoltare personală;

Consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor europene;

 Consultanță pentru școli, ONG-uri și antreprenori interesați să dezvolte proiecte cu fonduri nerambursabile (la nivel local, național, internațional) sau propria afacere în domeniul educației și formării profesionale continue;

 Consultanță în domeniul managementului, marketingului și leadershipului educațional;

 Consultanță pentru managementul general de proiect (procedurile de lucru, selecția beneficiarilor din grupul țintă, implementarea activităților, procedurile și instrumentele de monitorizare, diseminarea rezultatelor și produselor finale, managementul timpului și al riscurilor, impact și sustenabilitate etc. );

 Analiza nevoilor de formare și susținerea programelor de training pentru copii, tineri și adulți;

 Realizarea materialelor pedagogice, a ghidurilor metodologice și a manualelor de training;

 Pregătirea pedagogică și lingvistică a candidaților/ participanților la mobilitățile în străinătate;

 Organizarea de evenimente și activități educative: conferințe, seminarii, simpozioane, ateliere/workshop-uri, tabere etc.

 Coordonarea echipelor de proiect la nivel local, național și internațional;

 Realizarea raportărilor tehnice și financiare.